[Đăng ngày: 28/01/2018]

🌷 K2018 LTTC/Vĩnh Long 1 [ Kế toán doanh nghiệp]: là Khóa Liên thông Trung cấp lên Đại học - Ngành Kế toán Doanh nghiệp.

🌷 K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 1 [ Kế toán doanh nghiệp]: là Khóa Liên thông Cao đẳng lên Đại học - Ngành Kế toán Doanh nghiệp.

🌷K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 1 [ Ngân hàng]: là Khóa Liên thông Cao đẳng lên Đại học - Ngành Ngân hàng

🌷/K2018 Vĩnh Long 1 [ Kế toán doanh nghiệp]: là Khóa Đại học VB1 Ngành Kế toán doanh nghiệp

CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 2227727
Đang online: 141