[Đăng ngày: 23/06/2016]
Để chuẩn hóa về chuyên môn, năng lực quản lý tài chính - kế toán đối với đội ngũ viên chức làm công tác kế toán trưởng hoặc chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ này tại các các cơ sở giáo dục thuộc Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Vĩnh Long. Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng kế toán trưởng HCSN cho 80 kế toán trưởng các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Để phù hợp với điều kiện công tác và thuận lợi trong tổ chức khoá học, đối với lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Khoá 32 Nhà trường bố trí lịch học vào thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 22/6/2016 và kết thúc khoá học ngày 28/7/2016.
 
Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng được xây dựng theo Chương trình khung bồi dưỡng Kế toán trưởng do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 199 ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2011 và áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, với 10 chuyên đề chia thành hai phần là phần kiến thức chung gồm 4 chuyên đề và phần kiến thức nghiệp vụ gồm 6 chuyên đề với 02 bài thi kết thúc mỗi học phần để đánh giá, xếp loại. Kết thúc khóa học được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng (theo mẫu phôi của Bộ Tài chính phát hành có giá trị toàn quốc). Đây là một trong những điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định của Luật kế toán và Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước”.

Một số hình ảnh lễ khai giảng:


ThS. Hồ Kỳ Nam - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng khoá học


Tin ảnh: Phòng QLĐT
CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 2012997
Đang online: 2258