[Đăng ngày: 26/04/2018]
Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy – Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Văn hóa TTDL – Tỉnh Đoàn Vĩnh Long về việc tổ chức một số hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho HSSV tỉnh Vĩnh Long. Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long phối hợp với tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp rèn luyện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong HSSV”
Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 16/5/2018
Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
Thành phần tham dự:
Chủ trì hội thảo: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, Trường CĐ Kinh tế - Tài chính
Vĩnh Long, tỉnh Đoàn Vĩnh Long.
Khách mời dự hội thảo:
- Đại diện Đảng ủy - BTV Đoàn trường - Lãnh đạo, GV khoa (Bộ môn) Lý luận
chính trị các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Đại diện BTV 8 huyện, thị, thành Đoàn
- Đại diện BTV các trường PTTH trên địa bàn tỉnh (dự kiến 31 trường)
- Đại diện HSSV các trường ĐH – CĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Nội dung hội thảo: Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng về quá trình rèn luyện đạo đức,
lối sống, văn hoá ứng xử trong thanh niên/ học sinh sinh viên hiện nay, những mặt được
và chưa được, từ đó đề ra định hướng và giải pháp thực hiện.

Nguyễn Thị Minh - Phòng Chính trị và Công tác HSSV
CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 2321602
Đang online: 100