[Đăng ngày: 28/11/2017]
Chiều ngày 25/11/2017 Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long tổ chức lễ bế giảng Khóa học nghiệp vụ kê khai và quyết toán thuế Khóa 23. Khóa học diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 25/11/2017.
Nội dung khóa học gồm 4 chuyên đề :
Chuyên đề 1: NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ
Chuyên đề 2: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 
Chuyên đề 2: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 
Chuyên đề 4: THỰC HÀNH KÊ KHAI TRÊN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) 
Qua đó giúp cho học viên hiểu rõ và thực hiện đúng quy định đối với người nộp thuế khi kê khai, điều chỉnh, hoàn thuế và quyết toán thuế. Sử dụng tốt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của cơ quan thuế để thực hành kê khai thuế GTGT và quyết toán các loại thuế TNCN, TNDN

Hình ảnh của buổi lễTin ảnh: Tuyết Hương - Phòng QLĐT
CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 2243944
Đang online: 644