[Đăng ngày: 27/10/2014]
Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Thực hiện theo công văn 5293/BGDĐT-GDĐH ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem danh sách tại đây: TẢI VỀ
12
Số người truy cập: 2339649
Đang online: 483