[Đăng ngày: 28/05/2018]
Thông báo tuyển sinh lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Khai giảng ngày 20/6/2018)
Download mẫu đăng ký tại đây
[Đăng ngày: 09/04/2018]
Thông báo về việc khai giảng và học tập lớp thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Đợt 1 - Năm 2018 (Đại học Kinh tế Tp.HCM)
[Đăng ngày: 27/03/2018]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 4)(Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
Số người truy cập: 2336706
Đang online: 358