[Đăng ngày: 12/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Ngân hàng và Kế toán (hướng ứng dụng))
[Đăng ngày: 12/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Tài chính - ngân hàng Tài chính công (hướng ứng dụng))
[Đăng ngày: 09/04/2018]
Thông báo về việc khai giảng và học tập lớp thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Đợt 1 - Năm 2018 (Đại học Kinh tế Tp.HCM)
[Đăng ngày: 03/04/2018]
Thông báo thay đổi ngày tập huấn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh và chế độ kế toán theo thông tư 107/2017 (Đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế)
[Đăng ngày: 02/04/2018]
Thông báo kết quả thi tuyển sinh cao học Đợt 1/2018 (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng) - Đại học Kinh tế Tp.HCM
Số người truy cập: 2265314
Đang online: 192