[Đăng ngày: 28/05/2018]
Thông báo tuyển sinh lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Khai giảng ngày 20/6/2018)
Download mẫu đăng ký tại đây
[Đăng ngày: 10/05/2018]
Thông báo thời gian nghỉ hè của HSSV năm 2018
[Đăng ngày: 26/04/2018]
Thông báo tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp rèn luyện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong HSSV"
Số người truy cập: 2336689
Đang online: 341