[Đăng ngày: 12/01/2012]
1. Sứ mạng:
Sứ mạng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long là đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn đầu ra, tổ chức nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, chuyển giao, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


2. Tầm nhìn đến năm 2020:
Đến năm 2020 trở thành trường Đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước.
CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 2117897
Đang online: 296