[Đăng ngày: 07/01/2012]

Điện thoại: 02703. 878.330 

LÃNH ĐẠO KHOA:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Nguyễn Đình Thi

Q. Trưởng khoa

(phụ trách Khoa)

 ThS Quản trị kinh doanh
Email:  thimekong@yahoo.com

2

Trương Thị Hoàng Oanh

P. Trưởng khoa

 NCS Quản trị kinh doanh
Email:  tthoanh@gmail.com



THÔNG TIN VỀ KHOA:

Khoa có 3 bộ môn thuộc khoa với nhiệm vụ quản lý chuyên môn các học phần thuộc bộ môn.

- Bộ môn Kinh Tế 
- Bộ môn Marketting và Du lịch
- Bộ môn Quản trị

Nhiệm vụ:

1. Khoa đào tạo hệ chính quy và vừa làm vừa học các chuyên ngành bậc cao đẳng và trung cấp:
- Đối với trình độ Cao đẳng:Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Marketing, Quản trị du lịch, Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực hệ thống thông tin, Quản trị nguồn nhân lực.
- Đối với bậc Trung cấp: Quản trị doanh nghiệp, Marketing.
2. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các lĩnh vực quản trị, du lịch,... 
3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ cho giảng viên và HSSV.
4. Tham gia chương trình hợp tác với các tổ chức khoa họ
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 2442626
Đang online: 437