[Đăng ngày: 04/02/2012]

 

Điện thoại: 02703 878330
 

 

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN:

CN. Nguyễn Đại Sơn - Trưởng Bộ môn - Email: nguyenson@vcef.edu.vn

 NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN:

 

1.  Bộ môn giảng dạy các học phần thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng cho các lớp hệ chính quy. 
2. Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy, các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.
3. Biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy các học phần, môn học, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;
4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức phong trào thể dục thể thao trong nhà trường. 
5. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học.

 
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 2500294
Đang online: 2124