[Đăng ngày: 03/02/2012]

Điện thoại: 02703 877433

Email: bmnngu@vcef.edu.vn

 - Lãnh đạo bộ môn:

   CN.Trần Thị Tiếp – Trưởng BM Email: tttiep@vcef.edu.vn

- Giảng viên:

   ThS. Phạm Thành Quí  Email: ptquy@teacher.vcef.edu.vn

   ThS. Lê Thị Thu Hiền   Email: ltthien@teacher.vcef.edu.vn

   CN.Hồ Kim Thanh Email: hkthanh@teacher.vcef.edu.vn

- Nhiệm vụ Bộ môn:

1.  Giảng dạy các học phần Tiếng anh cho tất cả các lớp hệ chính quy và các lớp  hệ vừa làm vừa học học ban đêm  đang theo học tại Trường .

 

2. Tham gia quản lý chuyên môn và  giảng dạy Tiếng Anh  trình độ A, B, C thi lấy chứng chỉ quốc  gia của các lớp  thuộc trung NN- TH   của Trường.

 
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 2500314
Đang online: 2144