[Đăng ngày: 05/02/2012]LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tú
 – Điện thoại: 0939968440 Phụ trách bộ môn  - Email: nttu12@gmail.com
 

NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

1. Giảng dạy các học phần Luật cho các lớp hệ chính quy và vừa làm vừa học. 

2. Đào tạo chuyên đề … theo yêu cầu người học (dịch vụ).

3. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường phổ biến chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. 

4. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. 

 
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 2500323
Đang online: 2153