[Đăng ngày: 02/08/2016]
Nhằm giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường năm 2016. Tạo điều kiện cho HSSV được giao lưu, tiếp cận với doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh, từ đó tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và khả từng của HSSV.
1
Số người truy cập: 2117863
Đang online: 262