[Đăng ngày: 28/05/2018]
Thông báo tuyển sinh lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Khai giảng ngày 20/6/2018)
Download mẫu đăng ký tại đây
[Đăng ngày: 20/03/2018]
Thông báo chiêu sinh tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017) - Dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp
[Đăng ngày: 20/03/2018]
Thông báo chiêu sinh tập huấn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giá dịch vụ khám chữa bệnh các đơn vị sự nghiệp công lập - Dành cho các đơn vị thuộc ngành Y tế
[Đăng ngày: 20/03/2018]
Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính  tại tỉnh Vĩnh Long năm 2018 (Khai giảng ngày 14/4/2018)
12
Số người truy cập: 2336707
Đang online: 359