[Đăng ngày: 07/09/2016]
Thông báo chiêu sinh Lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp (khai giảng 22/10/2016)
- Mẫu đơn đăng ký:   TẠI ĐÂY
[Đăng ngày: 07/09/2016]
Thông báo chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp thực hành trên máy tính (Khai giảng ngày 26/9/2016)
Học (8 tuần) vào lúc 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 
[Đăng ngày: 06/09/2016]
Thông báo chiêu sinh Lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp (Khai giảng ngày 15/10/2016)
 Download mẫu đơn tại đây
[Đăng ngày: 06/09/2016]
Thông báo chiêu sinh lớp kê khai và quyết toán thuế (Khai giảng ngày 17/9/2016)
Học 2 tuần vào thứ bảy và chủ nhật
1
Số người truy cập: 1952914
Đang online: 5195